PORTRET NA IKONI

 

Конкурс за учешће на колективној изложби ПОРТРЕТ НА ИКОНИ

 

ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА

 

Организатор

 

Аутор изложбе Биљана Јовановић – МА сликарства и независни кустос

 

Галерија “Кућа Ђуре Јакшића”, Београд

 

Културни центар КАЛЕИДОСКОП

 

Висока школа – Академија СПЦ за уметности и консервацију Београд

 

расписују конкурс за излагање на колективној изложби ПОРТРЕТ НА ИКОНИ – ауторској изложби конкурсног карактера МА сликарства Биљане Јовановић.

ЖИРИ:
МР Монахиња Ефимија Тополски – ликовни уметник
проф. Др Горан Јовић – ликовни уметник
проф. Тодор Митровић – ликовни уметник
Историчар ументости Лазар Предраг Марковић
МА Биљана Јовановић – ликовни уметник

 

 УСЛОВИ:

 

1. Конкурс је отворен за све пунолетне ауторе који се баве уметничком делатношћу и који прихвате услове учешћа.

 

2. Фотографије максимално 2 (две) иконе портретског карактера (иконе у форми допојасне или стојеће фигуре нису предмет конкурса, као ни радови без слова и целовитог ореола).

 

3. Максимална димензија радова је 45 x 45 цм.

 

4. За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови које Уметнички савет /жири буде вредновао као дела високог уметничког и професионалног домета.

 

5. Уметнички савет/жири доделиће по једном аутору

 

– Велику награду

 

– Похвалу за ауторски рад

 

6.  Награду публике која ће бити додељена након завршеног гласања публике приликом затварања изложбе

 

7. Радови који буду награђени Великом наградом и Похвалом за ауторски рад биће одштампани на картон пени и даровани 2 посетиоцима изложбе који ће се извући на наградном извлачењу.

 

8. Награда и похвала ауторима биће уручене на отварању изложбе у штампаној форми.

 

9. Дозвољене су све технике: цртеж, акварел, темпера, јајчана темпера, акрил, енкаустика, фреска, графика, мозаик…

 

10. Фотографије радова је потребно послати у ЈПГ формату, у резолуцији 300 dpi.

 

11. Фотографије радова морају бити фотографисан фронтално, уредно опсечене и без позадине и адеквтног квалитета за публиковање у каталогу.

 

12. Пријављени и изабрани радови не смеју се накнадно, пред изложбу урамљивати и на било који начин мењати.

 

13. Имена фајлова фотографија која се шаљу је потребно насловити именом и презименом аутора, називом рада и димензијама (нпр.: Петар Петровић_Св.Сава_30-30цм)

 

14. Пријава на конкурс и жирирање обавља се онлине и анонимно – члановима жирија у тренутку жирирања нису позната имена и биографије аутора.

 

15. Пријава на конкурс врши се слањем по једне фотографије за сваки рад са којим се конкурише, попуњеним пријавним формуларом и скенираном или фотографисаном потврдом о уплати партиципације на мејл portretnaikoni@gmail.com

 

16. Пријавни формулар у Word документу се може се преузети ма следећем линку: https://www.portretnaikoni.com/prijava/

 

17. Партиципација за изложбу је 1200 РСД.

 

18. Партиципација се уплаћује на жиро рачун Културног центра Калеидоскоп: 160-0000000480363-19, са обавезно уписаном сврхом уплате: Партиципација за учешће на конкурсу: Портрет на икони. Прималац: КЦ Калеидоскоп, Цвијићева 63, 11000 Београд

 

19. Фотографије радова, пријавни формулар и потврду о извршеној уплати партиципације послати од 15.01.2021. – 01.08.2020. искључиво у електронској форми на емаил: portretnaikoni@gmail.com

 

20. Подаци из Пријавног формулара биће употребљени за каталог изложбе, легенду поред изложеног рада, у штампаном материјалу изложбе као и објавама у медијима и на друштвеним мрежама.

 

21. Аутори чији рад буде публикован у каталогу излажбе, учешћем на изложби и давањем фотографија радова, дају пристанак организатору да се њихов рад без надокнаде публикује у каталогу и у промотивне сврхе изложбе – у медијима, на друштвеним мрежама и у штампаном пратећем материјалу изложбе (каталог, позивнице, плакатима…)

 

22. Повраћај радова уметницима од стране Организатора биће обављен у недељи након затварања изложбе о чему ће бити накнадно обавештени путем е – маил адресе приложене у пријави на конкурс. Трошкове поврата радова ауторима сносе аутори.

 

23. Изложба ће бити пропраћена сажетом формом штампаног каталога и опширнијом електронском формом каталога у ПДФ формату који ће бити доступан онлине излагачима на изложби и свима заинтересованима.

 

24. Сваки излагач ће добити по један примерак штампаног каталога и каталог у електронској форми.

 

25. Радови који прођу жирирање морају бити адекватно опремљени за излагање, обавезно лакирани и потписани. На полеђини рада потребно је поставити прописану налепницу која је садржана у пријавном формулару.

 

26. Аутори који желе изложену икону да учине доступном за продају потребно је да наведу у пријави обзиром да ће ценовник радова бити доступан свим посетиоцима галерије док је изложба у току. Радови које аутори не желе да продају своје радове  су подједнако су добродошли на конкурс.

 

27. Уметници који прођу жирирање у обавези су да пошаљу или донесу радове у заказаном року на адресу: Кућа Ђуре Јакшића Скадарска 34, 11000 Београд, Тел: 011 7230302

ИЗЛОЖБА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У СЕПТЕМБРУ 2021. ГОДИНЕ У ГАЛЕРИЈИ КУЋА ЋУРЕ ЈАКШИЋА У БЕОГРАДУ

 

15.
Пријава за изложбу

Портрет на икони

Уколико желите да пријавите свој рад кликнете на дугме да скинете пријаву: